Denizli Emniyetinden Müfettiş Açıklaması

Denizli Emniyet Müdürlüğü 250 yeni fahri trafik müfettişi alımı yapacak. Müfettiş olmak isteyen ve şartları taşıyan adayların 23 Ağustos tarihine kadar Valiliğe müraacat etmesi gerekiyor.

Denizli Emniyetinden Müfettiş Açıklaması

Denizli Emniyet Müdürlüğü 250 yeni fahri trafik müfettişi alımı yapacak. Müfettiş olmak isteyen ve şartları taşıyan adayların 23 Ağustos tarihine kadar Valiliğe müraacat etmesi gerekiyor.

Reklam
Denizli Emniyetinden Müfettiş Açıklaması
12 Temmuz 2019 - 15:48 - Güncelleme: 12 Temmuz 2019 - 18:19
Reklam

Denizli Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliğin 12. Maddesi “ her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde ikisi oranında tespit edilir” hükmü doğrultusunda; İlimizde toplam 250 Fahri Trafik Müfettişi alınması planlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen  maddelere  haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek Valilik Makamından havaleli olarak (müracaatlar değerlendirilirken müracaat tarihi ve sırasına göre değerlendirilecektir.) şahsen  23.08.2019 Cuma mesai bitimine kadar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.


               


Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Aranacak Şartlar başlıklı 5. Maddesinde geçen;

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) En az kırk yaşında olmak,

        c) En az yüksekokul mezunu olmak,

        d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak     

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

        g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

        h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,Basın ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

                                 

YORUMLAR

  • 0 Yorum