Işıklı Gölüne Devlet Tescili

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde yer alan Işıklı Gölü Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi.

Işıklı Gölüne Devlet Tescili
17 Ekim 2020 - 12:05
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Denizli'nin Çivril İlçesi'nde nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'deki tebliğde 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan 'Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararlarıResmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.' hükmü gereği belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur" ifadeleri yer aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI NEDİR?
Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı; barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar olarak tanımlanmaktadır.


YORUMLAR

  • 0 Yorum