Kimsesizler kamu misafirhanelerine yerleştirilecek

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz ve evsizler için yeni kararlar aldı.

Kimsesizler kamu misafirhanelerine yerleştirilecek
08 Nisan 2020 - 13:08
Reklam

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, sokakta yaşayan vatandaşlar,  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile; kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, bakımları bu sürede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı yeni kararlar şöyle:
 
“Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Hasan KARAHAN’ın başkanlığında olağanüstü toplanarak COVİD-19 tedbirleri hususundaki konuları görüşmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır.

1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 03.04.2020 tarihli yazısına istinaden “Evsizlere Konaklama Projesi” dahilinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile;

a) İlimizde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek öncelikli olarak ilimiz sınırları içinde bulunan kamu kurumlarına ait misafirhanelerine yerleştirilmesine, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamalarının sağlanmasına veya bir mekanın bu kişilerin salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesine,

b) Konaklama öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sağlık personellerince kişilerin kontrollerinin yapılmasına, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek kişisel tedbirler konusunda bilgilendirme yapılmasına,

c) Konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca giderilmesine,

d) Bu kapsamda oluşan giderlerin SYD Vakfı imkanları çerçevesinde karşılanmasına,

e) Vakıflarca yapılan ve/veya yapılacak harcamalar için vakıf imkanlarının yeterli gelmemesi durumunda, Vakıfça Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine (BSYBS) Sosyal Hizmet Projeleri kapsamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden talepte bulunulmasına,

f) Kaynak tahsisi yapılan ya da Vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde BSYBS üzerinden “Evsizlere Konaklama Projesi” kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgilerinin veri tabanına işlenmesine,

g) Sağlık Bakanlığının salgın ile ilgili duyurularına istinaden gerekli uygulamalara riayet edilmesine,
h) Şüpheli durumların ivedilikle sağlık hizmet birimlerine bildirilmesine,

2) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarihli yazısına istinaden; 20 yaş altı kişilerin aşağıda belirtilen hususlarda sağlık hizmeti almak üzere sokağa çıkmalarının kapsam dışı bırakılmasına,

a) 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesine,

b) Sağlık kuruluşuna gelen gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde belirlenen bir zaman diliminde ve özel bir alan oluşturup, gerekli tedbirler alınarak iş ve işlemlerin yapılmasına,

c) Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı sonucunun hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı istendiği durumlar, ertelenemeyecek aşı olması durumu vb) verilmesi gereken grubun karantina da olması durumunda, kendisi ve aile için gerekli önlemleri almış il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleştirmesinin sağlanmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.”
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum