Fikret KARATEPE

Fikret KARATEPE

DÜŞÜNCELER

İSA-MEHDİ- KUR'AN ve İSRAİLİYYAT!...

05 Aralık 2020 - 11:58

Geçen Pazar gecesi Haber Türk kanalında Ahmet Hakan, Nedim Şener ve Hakan Bayraktar, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbet ettiler.

Cübeli Hoca’nın Selefilerle ilgili kanaatini ve hükmünü kabul edebiliriz. Ancak Hz. İsa’nın ölmediğini, kıyamete doğru yeniden dünyaya geleceğini söylemek Kur’an ile çelişmektedir.
Maide Suresi’nin 116 ve 117. Ayetlerine bakınız:

116: “Hani Allah diyecektir: Ey Meryem oğlu İsa! Sen insanlara ‘Beni ve annemi Allah’ın dışında iki ayrı tanrı edinin!’ dedin mi? İsa da: Seni tenzih ederim, gerçek olmayanı söylemek bana yakışmaz. Eğer onu demiş olsaydım, andolsun sen onu bilirdin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ben ise senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen algılanamayanları en iyi bilensin. der.”

117: “Ben onlara, benim de sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk ediniz diye bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim. Ben onların içinde olduğum sürece onları gözledim. Fakat ne zaman ki beni vefat ettirdin, artık onu gözetleyen yalnız sendin. Çünkü sen her şeyi görüp gözetensin.”

Hz. İsa, Allah’ın kendisini vefat ettirdiğini 117. ayette bizzat kendisi söylüyor...

Hz. İsa’nın yeniden gelmesi inancı İsrailiyyattır. Müslümanların hele Din konusunda her şeyi bildiğini savunanların Yahudi ve Hıristiyanlar gibi inanması, Kur’an gerçeğine aykırı değil mi?..

Cübbeli bir de: “Kur’an küçük bir kitap her şey Kur’an’da yazmaz!” dedi.

Oysa Yüce Allah, Kur’an’da: “Sizin için dini tamamladım!” buyurur.

Abdest, Teyemmüm, miras, aile halleri gibi konularda en ince ayrıntıları açıklayan Kur’an, başka bir benzeri olmayan Hz. İsa’nın yeniden dünyaya geleceğini mi açıklamayacak?!?

İslâm’ı İsrailiyyat kalıntılarından kurtarmak, Diyanet İşlerinin sorumluluğundadır.

İlahiyat Fakülteleri ise bilimsel olarak İslam’da olmayan hurafeleri ayıklamalıdır!
NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

YORUMLAR

  • 0 Yorum