Fikret KARATEPE

Fikret KARATEPE

DÜŞÜNCELER

KIR İBRAHİM

09 Temmuz 2019 - 10:18


Götür buralardan bu haydutları,
Fânî ‘var’dan mabut yapan olmasın.
Kır İbrahim içimdeki putları,
Bir daha putlara tapan olmasın.

Ol deyince oldurana yok zahmet,
Müessir gizlenmiş, eserler rahmet;
Kudreti mucize, vahyi keramet;
Tanrı buyruğundan sapan olmasın.

Kurban Hakk’ın cilvesine bürünür,
Teslimiyet İsmail’de görünür,
Karşı gelen sürüm sürüm sürünür,
Vahdet zincirinden kopan olmasın.

Geldik gidiyoruz, durağımız han;
Sultan Süleyman’a kalmamış cihan,
Hayatın gayesi zorlu imtihan,
Verilen şansları tepen olmasın.

Geçmek kolay değil dünyada serden,
İmtihan çok çetin, daha zor, zordan;
Putlar kırılmadan geçilmez ‘var’dan,
Dünya yolumuzda kapan olmasın.

Karabudak, Allah: Şükredin! demiş;
Eser sahibini zikredin demiş,
Aklı övmüş vahiy, fikredin demiş;
Boş yere el etek öpen olmasın!
09.07.2019. F.K. (KARABUDAK

YORUMLAR

  • 0 Yorum