Metin ALKAN

Metin ALKAN


Caminin dinimizdeki önemi ve yeri

12 Nisan 2019 - 07:12

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Cami Tarihtir ; Peygamber Efendimizin hicretten sonra Medine’de inşa ettiği cami, hem sosyal hayatın hem de dini hayatın merkezi olmuştur. Müslümanlar nereye gitmişlerse hayatlarını inşa için önce bir cami yaptırmışlardır. Cami mimari bir yapı olmanın çok ötesinde bir gelenek, bir hayat tarzı ve bir dünya algısıdır. 
Cami Medeniyettir ; Medeniyet, hakikatin bir toplum üzerinde yansımasıdır. İslam toplumunun hakikat anlayışını cami temsil eder. Hayat, hakikat ve medeniyet, onun kubbesi altında birleşmiştir. Böylelikle cami kubbesi altında idrak edilen hakikat, gök kubbe altında medeniyete dönüşmektedir. 
Cami bir yanıyla zaman ve coğrafyaların özelliklerini sanat diliyle anlatırken öte yandan ilahi kaynaktan beslenen bir estetiği hem yeniden inşa etmekte hem de nesilden nesile taşıyıp ebedileştirmektedir. 
Cami İbadettir ; Müslüman, ancak Rabbinin huzuruna durduğunda iç dünyasında derinlik yaşar. Bu huzur sanki mihrabta tecessüm etmiştir. Namaz kılan mihraba ne kadar yakın olursa o kadar çok sevap kazanmıştır. Müslüman camiye adım attığı andan itibaren ibadettedir. Çünkü cami, diğer tüm çağrışım ve işlevlerinin dışında her şeyden önce bir ibadet mekânıdır. Camiye abdestli girmenin anlamı bu noktada ortaya çıkar. Burada inşirahların en büyüğü yaşanır, gönül huzur bulur. Buraya bir daha çıkılmayacakmış gibi girilir.
Cami Eşitliktir ; Müslüman, camiye girdiğinde dünyaya ait tüm ünvanlarını arkasında bırakmıştır. Onun kul olmadan öte hiçbir meziyeti kalmamıştır. Tüm farklılıklarına rağmen bütün insanların eşit olduğunu anlamıştır.
Cami Birliktir ; Camide omuz omuza saf duran inananlar, hayatın yüklerini, sevinç ve kederlerini birlikte taşımayı öğrenirler.
Cami Sohbettir ; Caminin kapısı herkese açıktır. Bunun gibi Müslüman da gönlünü herkese açmıştır, camiye girdiği an hem Rabbinin huzurundadır, hem de herkesle irtibat kurmuştur. Bu ikili irtibat, kendiliğinden bir muhabbet ve sohbet ortamı doğurmaktadır. Bu sohbette boş söz olmaz. Bu sohbette diller değil kalpler konuşur.
Cami İlimdir ; Müslüman camiye girdiğinde kalbini manevi ortama, zihni de ilime açmıştır. Caminin kürsüsünden söylenen her söz, müminin anlam dünyasını genişletmektedir. Cami ilmin kaynağıdır, hakikat camide söz olmuştur, Bu yüzden camiye edeb ile girilir. Bu yüzden cami edebin ve erdemin zirveye ulaştığı yerdir. Artık camiye bir kere giren kişi anlamıştır ki edebin olmadığı yerde ilim, hakikatin olmadığı yerde bilgi yoktur.
Cami Sevgidir ; Gerçek bilgi sevgi ile hasıl olur, çünkü sevmek yakınlaşmaktır. Mümin camiye sevgi ile girer. Bir araya geldiklerinde sevgileri kemale kavuşur. Cami, sığınanlara sevgi dağıtır, ibadet edenleri sevgiyle kucaklar, ağlayanlara sevgiyle bakar, gülenlerden sevgiyi esirgemez, kendisine sevgi ile gelenlere ise gerçek sevilmesi gerekenin kim olduğunu gösterir. 
Cami Tevekküldür ; Sevgiyi ve bilgiyi öğreten cami, tevekkülü de öğretmiş olur mü’mine. Medeniyetin, ahlakın, bilginin kaynağının, sığınağın cami olduğunu öğretir, idrak ettirir. Böylelikle mümin daima caminin gölgesindedir. Onun vekili artık Rabbi’dir, O’na sığınmıştır, elinde olanların ve olmayanların O’ndan olduğunu kavramıştır. Nereye gitse caminin gölgesindedir. Orada ona korku ve hüzün yoktur. 
Cami Arınmaktır ; Mümin camiye kalbini, gönlünü, zihnini vererek girmiştir. Camiye girerken bedenini ve ruhunu temizlemiştir. O huzura ancak arınmış olanlar girebilir. Mümini ise cami arındırır. Önce günahları dökülür camiye girenin, sonra gönlü ferahlar, ahlaki zaaflarından kurtulur ve nihayet mutmain olmuş bir benlikle, razı olmuş ve razı olunmuş olarak, camiden aldığı terbiye ile Rabbinin huzuruna çıkar
Cami Sığınmaktır ; Müslüman, hiçbir sığınağı kalmadığında, gönlünü yaslayacak bir yer aradığında caminin şefkat ellerinin açık olduğunu bilir. Cami, şefkatin bitmediği bir sığınma yeridir. Cami kendisine sığınmayanlara da nimetler bahşetmiştir, onlara lütufta bulunmuştur. Cami, sığınanlara yuva, sığınmayanlara umuttur .
Cami O’nsuz Olamamaktır ; Mümin nasıl hayatı boyunca caminin içindeyse, cami de müminin içindedir. Mümin yolunu onunla tayin eder. Anlamıştır ki onsuz olmuyor. Anlamıştır ki onun gerçek sahibi Allah’tır. Nihayet anlamıştır ki bütün bu yolculuğu bir tek hedef için, bütün çileleri bir tek gaye için, bütün bir ömrü, sevinci, sevgiyi, hikmeti, bilgiyi bir tek amaç için tecrübe etmiştir: 
O’nsuz olamamak !
CAMİ'NİN TOPLUMSAL AÇIDAN ÖNEMİ 
Eğitimin toplum açısından önemi ve gücü büyüktür. Din eğitimi topluma din, dil, ahlak ve güzellik duygularını kazandırarak millete müşterek değer yargılarını geliştirir. 
Din toplum için yararlı olan her şeyi emir ve tavsiye, zararlı olan şeyleri de yasak etmiştir. Din, insanın topluma faydalı olan işleri yapmasını istemiştir. Kişi alacağı din eğitimi ile içinde yaşadığı toplumun faydalı bir üyesi haline gelir. Camiler bu eğitimin vazgeçilmez en önemli bir parçasıdırlar. Hangi sebeple olursa olsu, müslümanların mescid ve camileri bir ihtiyacın neticesinde inşa ettikleri bir 
hakikattır. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum