Metin ALKAN

Metin ALKAN


RECEB ŞABAN RAMAZAN

18 Şubat 2021 - 16:01

Rahman ve Rahim olan Amman’ın adıyla

Cenâb-ı Hakk (c.c) kulları için rahmeti, feyiz ve bereketi diğerlerinden daha bol olan günler ve aylar halk etmiştir. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü faziletli bir gün ise, “üç aylar” olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır.

Receb ayı girince Peygamberimiz (s.a.v); “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl! Bizi Ramazan’a ulaştır!’ (Ahmed b. Hanbel; Beyhakî) diye dua ederlerdi.

Diğer bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.v.); “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” (Camiü’s-Sağîr, Deylemî) buyurmuştur.

Bu aylarda tutulan orucun fazileti hususunda da birçok hadis-i şerif varit olmuştur: Abbâd b. Hanîf anlatıyor: Saîd b. Cübeyr (rh.a)’e Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn-i Abbâs (r.a)’ı dinledim, şöyle demişti: ‘Rasûlullah (s.a.v), Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, ‘(Gâliba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, ‘(Gâliba) hiç oruç tutmayacak!’ derdik.’ (Buhârî, Savm 53)

Hz. Üsâme (r.a) anlatıyor: “Ey Allah’ın Rasûlü! Şaban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)” diye sordum. Şu cevabı verdi: “Bu, Receb’le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Hâlbuki o, amellerin Rabbü’l-âlemîn’e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum hâlde amelimin yükseltilmesini istiyorum.” (Nesâî, Savm 70)

Bu aylara kutsiyet kazandıran diğer bir önemli özellik de beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içerisinde olmasıdır:

Receb ayının ilk cuma gecesi Regâib kandilidir.

Yine Receb ayının yirmi yedinci gecesi Miraç kandilidir.
Şaban ayının on beşinci gecesi Berat Kandili,
Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi ise Kadir gecesidir.
Fazilet ve rahmet yüklü bu aylar hakkında âlimler şunları söylemişlerdir:

“Recep, cefayı terk ayıdır; Şaban, amel ve vefa ayıdır; Ramazan ise, sadakat ve sefa ayıdır.
Recep, tevbe ayıdır; Şaban, muhabbet ayıdır; Ramazan, Hakk’a yakınlık bulma ayıdır.
Recep, hürmet ayıdır; Şaban, hizmet ayıdır; Ramazan, nimet ayıdır.

Recep, ibadet ayıdır; Şaban, zahitlik ayıdır; Ramazan ise, ziyadesi ile nimetlere ermek ayıdır.

Recep ayında, iyilikler kat kat artar; Şaban ayında kötülükler kalkar; Ramazan ayında ikramlar gelmeye başlar.

Recep, afetlerin geri bırakıldığı; Şaban, itaatlerin yapıldığı; Ramazan, ikramların beklendiği aydır.

Recep, ekim; Şaban, sulama; Ramazan ise, harman ayıdır.

Sene bir ağaçtır. Recep ayı, senenin yapraklanma günleridir. Şaban ayı, meyvelenme günleridir. Ramazan ayı ise, senenin meyvelerinin toplandığı günleridir.”

Recep ayının girmesiyle birlikte kavuşacağımız mübarek gün ve geceler, Cenâb-ı Hakk’a kulluk yolunda karşımıza çıkan önemli bir fırsattır. Recep ve Şaban aylarını güzel bir şekilde değerlendirebilmek Ramazan ayından gerçek manada istifade açısından çok önemlidir.

Bu sebeple bu ayları elden geldiği kadar ibadet ve taatle geçirmeli, af ve mağfiretini indirmesi için Rabbimiz’e bol bol dua ve niyazda bulunmalıyız. Üç aylarınız mubarek olsun. Allah CC Selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum