Reklam

Derneklere Beyanname Uyarısı

Denizli İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile dernek yöneticileri uyarıldı. 2018 yılına ait beyanname verme süresinin Nisan ayı sonunda dolacağının belirtildiği yazıda beyanname vermeyen dernek yöneticilerinin bin 294 TL idari para cezası ile cezalandırılacağının da altı çizildi.

Derneklere Beyanname Uyarısı

Denizli İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile dernek yöneticileri uyarıldı. 2018 yılına ait beyanname verme süresinin Nisan ayı sonunda dolacağının belirtildiği yazıda beyanname vermeyen dernek yöneticilerinin bin 294 TL idari para cezası ile cezalandırılacağının da altı çizildi.

Reklam
Derneklere Beyanname Uyarısı
24 Nisan 2019 - 17:21
Reklam

Denizli İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi: “5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesine göre dernekler, yılsonu itibari ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçları ile ilgili düzenleyecekleri beyannameyi (Dernekler Yönetmeliği EK-21) bağlı oldukları Mülki Amirliğe her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermekle yükümlüdürler.

Dernekler 2018 Yılına ait beyannamelerini www.siviltoplum.gov.tr/  internet adresi üzerinden DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) üzerinden kullanıcı adı, şifresini ve parolasını kullanarak doldurmalıdırlar. Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, şifre ve parola kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

Zamanında verilmeyen beyannameler için 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/L maddesi gereğince “19. madde de belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri 1294,00 TL idari para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, beyannamenin 7. bölümü doldurulurken derneğin defterlerinin hangi usulde tutulduğu doğru olarak işaretlenmeli ve buna göre “GELİRLER” ve “GİDERLER” bölümleri bir önceki yılın devreden hesapları da dikkate alınarak doldurulmalıdır.

          

Dernek yöneticilerinin idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için 2018 yılı beyannamelerini 2019 yılının Nisan ayının son gününe kadar vermeleri gerekmektedir.

Ancak “yıllık beyannamelerin” gerek kağıt ortamında, gerekse DERBİS üzerinden Nisan ayının son günlerinde verilmesi, Türkiye genelinde 116.000 derneğin olduğu düşünüldüğünde internet sistemi üzerinde bir yoğunluk yaşanmasına ve DERBİS sisteminin tıkanmasına sebebiyet vermekte, ayrıca Valilik ve Kaymakamlıklarda yoğunluğa neden olmakta ve beyannamenin kontrol edilerek alınmasından dolayı Beyannameyi veren dernek yöneticileri açısından zaman kaybına neden olmaktadır.          

Dolayısıyla “Beyanname” verme konusunda dernek yöneticilerinin Nisan ayının son günlerine kadar  beklemeden,  yukarıdaki işlemleri  süratle  yapmaları gerek idare, gerekse dernekler açısından ciddi rahatlıklar sağlayacaktır. Dernek yöneticilerine önemle duyurulur.”

                                                                                 

                                                                                           

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum