Dünyaca Ünlü Piyano Uzmanı PAÜ'de

PamukkaleÜniversitesiMüzikveSahneSanatlarıFakültesi,İngilizMüzisyenvePiyanoUzmanı Robert Mantle’ıağırladı.

Dünyaca Ünlü Piyano Uzmanı PAÜ'de
28 Ağustos 2019 - 14:41
Reklam
Reklam

HABER MERKEZİDünyacaünlüpiyanistlerinakortçusuolaraktanınansanatçı,PamukkaleÜniversitesiMüzikveSahneSanatlarıFakültesipiyanoöğrencileriiledeneyimlerinipaylaşırkenuzmanıolduğupiyanoakorttekniklerihakkındabilgiverdi.

Dünyanıneniyipiyanofirmalarıolan Steinway & Sons ve Yamaha piyonlarınınülkemizdekibakımveakortişlemlerininyetkilisiolansanatçıPamukkaleÜniversitesi Hasan KasapoğluKültürMerkezindebulunanveişinsanı Hasan KasapoğlutarafındanPamukkaleÜniversitesinebağışlanan Steinway & Sons Grand ‘D’ piyanosununda bakımlarınıgerçekleştirdi. Uzmansanatçı MantleayrıcaPamukkaleÜniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz KongreveKültürMerkezi’ndebulunan Kawai ‘Rx7’ markapiyanonunvePAÜ MüzikveSahneSanatlarıFakültesi’ndebulunanpiyanolarınbakımveakortlarınıgerçekleştirdi. 

Chick Corea, Hiromi, Stanley Clark, Fazil Say, İdilBiret, GülsinOnay, Alexander Madzar, Harry Conick Jr., Phillip Fowke, Peter DonohoebaştaolmaküzeredünyacaünlübirçokPiyanosanatçısınınkonserakortlarınıgerçekleştirmişvedünyaturnelerindeyeralanRobert Mantle, ilk kezgeldiğiPamukkaleÜniversitesi’niçoksevdi.

PAÜ MüzikveSahneSanatlarıFakültesiÖğretimÜyesi Prof. Dr. FatihYayla’nındavetiüzerine ilk kezPamukkaleÜniversitesi’ndebulunduğunubelirtenuzmansanatçıMantle, PamukkaleÜniversitesiMüzikveSahneSanatlarıFakültesi’ninolanakveimkanlarınındünyastandartlarındaolduğunu, PamukkaleÜniversitesininmükemmelkondisyondabir Steinway & Sons Grand ‘D’ konserpiyanosunasahipolduğunubelirtti. ZiyaretininsonundaMantle,baştaPamukkaleÜniversitesiRektörü Prof. Dr. HüseyinBağolmaküzeretümyetkililereteşekkürlerinisundu.

Robert Mantle Kimdir?

1985 Bath Spa ÜniversitesindenMüzikonurderecesiilemezuniyet.

1987 Welsh PiyanoTeknolojisibölümündenokuldiplomasıveLondra Master Ustalarıdiplomasıylamezuniyet.

2000 Birmingham Konservatuarında Steinway & Sons Eğitimi.

2010 Yamaha ileEğitimgünü.

2014PiyanoKonseriHazırlıkKursu, Yamaha Avrupaile Hamburg, Rellingen.

2015 Milton Keynes İngiltere, Yamaha TeknikAkademisi'ndeyüksekpiyanotemelkursu.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum