Av. Hasan KURŞUNCU

Av. Hasan KURŞUNCU

Milli Niyet

TEPKİ VAR

11 Temmuz 2019 - 22:12


Türkiyemizde maalesef İslami düşünceye önemli bir tepki var. Bu görülmek ve anlaşılmak istenmiyor.
Tepkinin birinci sebebi insanlar için en savunmasız oldukları yer olan imanlarıının üstünden istismar edilmeleri. Dinin siyasette çok büyük oranda kullanılması.

İkinci sebebi müslümanların güvenirliliğiini kaybetmeleri.Kendi emel ve amaçlarının devletten vatandan insandan milletten önce gelmesi. Devlet malına tamah etmeleri. İnsanlar üzerinde baskı kurmaları. Devlet kadrolarını işgal etmeleri. Normal insanların çalışma haklarının ellerinden alınması. Türk halkına ümmet muamelesi yapılması.

Çağ dışı insan haklarına ve insan fıtratına aykırı söylemlere devam edilmesi.

Üçüncü sebeb ise Diyanetin insanlardan kopuk kendi Dünyasında yaşaması. Dinin Diyanet eliyle önemli bir geçim kaynağı haline gelmesi. Diyanetin mezhepçilik yaparak bütün müslümanları hatta bütün insanlığı kucaklayamaması.

Diyanetin çok büyük paralarla ve yüz elli bin personelle camilere insanları çekememesi. İnsanlar üzerinde ahlaki dürüstlük iyilik gibi hususlarda olumlu eti oluşturamaması.İslama yakışmayan şatafat ve harcamalarla Diyanetin güveni kaybetmesi.

Yazdıklarım tenkit değil. Benim gördüklerim ve gözlemlerim.

Neden yazıyorum. 

İnsanlar yukarıdaki ve dahada ilave olabilecek sebeblerden dolayı İslamdan hızla uzaklaşıyor. Deist ataist hristiyan vs. ülkemizde hızla çoğalıyor. Bunu görün istiyorum.

Arap bağnazlığının dışına çıkın. Bu milletin bütün değerlerinin üstüne arabı getirip koymayın. Bu milletinde değerlerini hatırlayın diyorum.

İnsanları köleleştirmeyin diyorum. Köleleştirdiklerinize kolayca hükmedebilirsiniz.

Yalnız unutmayınız. Sizin kolayca hükmettiklerinize başkalarıda kolayca hükmedebilir. İşte bu gün bunu yaşıyoruz. İpin ucunu kaybediyorsunuz.

İnsanları aydınlatın. Hürriyetlerini ellerinden almayın.

Bu millet İslamla kendini özdeşleştirdi. Bu sizin için büyük avantaj. Ancak bu milleti din adı altında ezdiriyorsunuz. Bu yüzden avantacınızı kaybediyorsunuz.
Benden söylemesi.
Gerisi size kalmış.

YORUMLAR

  • 0 Yorum