Fikret KARATEPE

Fikret KARATEPE

DÜŞÜNCELER

BEN SEVMEM EYLÜLLERİ

11 Eylül 2019 - 19:01


Nereden çıkıp geldi, davetsiz misafir ay!
Geldi bütün hışmıyla kırdı taze gülleri.
Türklüğün tarihinde kalacak bu kırık fay,
Ruhuma zindan oldu, ben sevmem eylülleri!

Sırf haklı olmak için ölümlere sustular;
Yetki ele geçince bize ölüm kustular,
Kervan yola çıkmıştı, önümüzü kestiler,
Yüreğim dertle doldu, ben sevmem eylülleri!

Eylül akşamlarında biçildi gök ekinler,
Sanki intikam için bilenmiş kahpe kinler,
Günahsız koçyiğitler, işkencelerde inler,
Taze hayatlar soldu, ben sevmem eylülleri!

Deprem mi tufan mıydı, tank mı geçti üstümden;
Sözde denge kurmuştu, ama düşmandı tümden;
Gözleri kin kusuyor, korkuyordu ülkümden;
Hayâllerimi çaldı, ben sevmem eylülleri!

Geldi bir kara eylül, bela etti düzeni;
Sakıncalı addeder okuyanı, yazanı;
Susturur bülbülleri, sazsız koyar ozanı;
Her belâ bizi buldu, ben sevmem eylülleri!

Millet hak versin diye kanunsuz ihtilâle,
Göz yummuşlar kıt’ale, kastetmişler hilâle;
Gayeleri beş on yıl yaşamak devr-i lâle,
Karabudak kahroldu, ben sevmem eylülleri!
11.09.2019 F.K. (KARABUDAK)

YORUMLAR

  • 0 Yorum