Metin ALKAN

Metin ALKAN


ALLAH CC'NIN AYI, MUBAREK REGAİB GECESİ

28 Şubat 2020 - 12:18

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Receb-i şerifin ilk Cuma gecesi Regaib Gecesidir. Bu geceye Regaib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Pergamber efendimiz (sav) buyuruyor ki, Recebin ilk Cuma gecesinde gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regaib ismini vermişlerdir. Bu gecenin üçte bir olduğunda melekler Kâbei Muazzmanın etrafında toplanırlar. Cenabı hak hallerine muttali olur. Ey meleklerim dilediğinizi söyleyiniz buyurur. Onlar da yarabbi senden hacetimiz recep ayında oruç tutanları bağışlamandır.

Receb-i şerifin ilk Cuma gecesi Regaib Gecesidir. Bu geceye Regaib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Pergamber efendimiz (sav) buyuruyor ki,

Recebin ilk Cuma gecesinde gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regaib ismini vermişlerdir. Bu gecenin üçte bir olduğunda melekler Kâbei Muazzmanın etrafında toplanırlar. Cenabı hak hallerine muttali olur. Ey meleklerim dilediğinizi söyleyiniz buyurur. Onlar da yarabbi senden hacetimiz recep ayında oruç tutanları bağışlamandır derler.Rabbimizde bağışladım buyurur.

Regâib gecesi, ulviyetini Peygamber Efendimizden almıştır. Bu gece, Hz. Amine validemizin Peygamber Efendimize hamile olduğunu anladığı gecedir. Şu bir hakikattir ki Cenab-ı Hakkın mahlukatına gönderdiği en büyük hediye ve ihsan-ı ilahi Peygamber Efendimiz (sav)dir. Çünkü o bütün mahlukatın yaratılma sebebidir. Onun vücud-u şerifi ve unsur-u latifi, bütün mahlukattan efdaldir. Hz Adem (as) dan itibaren devam eden nur-u Muhammedii, Hz Abdullahın alnından Hz Amineye geçmişti kısa zaman sonrada sahibini bulacaktı.

Allahü Tealanın nezdinde bütün zamanlar müsâvidir. Birbirine eşittir. Fakat bazı zamanlar, içinde cereyan eden bir takım hadiseler, ulvi hadiseler, vuku bulan tecelliyat-ı ilahi sebebiyle diğer vakitlerden efdaliyyet kazanır. Regaib Geceside böylesine ulvi gecelerden birisidir. Bugecenin hürmeti ile rabbimiz pek çok günahların, hatalarını rahmeti ilahiyyesi ile bağışlar. Mağfiret deryası dolar taşar.

Allah`ü Teâlâ her şeyden evvel peygamber efendimizin nurunu kendi nurundan yarattı. O nur, Allah`ın izniyle dilediği yerde dolaşırdı. Ve o nura Rabbimiz şefkat nazarı ile bakarak dört şeyi yarattı.
Arşı Alayı,
Alemi Kürsiyi
Levhi mahfuzu
Kalemi
sonra Kaleme heybet nazarı ile baktı. Ve kalem ikiye ayrıldı. Bundan sonra rabbimiz kaleme Levhi mahfuz üzerine yaz emrini verdi. Bunun üzerine kalem
Yarabbi ne yazayım dedi

Allahütealâ, "le ilehe illallah MUhammedün rasülüllah" yaz....
Kalem bu hitap ile şereflendi ve tevhit lezzetine hayran oldu sonra,
Yarabbi tamam Allahdan başka ilah yoktur. Bu sana ait. Lakin ismini ismin ile zikrettiğin Muhammed (sav) kimdir? dedi. Allahü teala cevaben

Ya kalem, izzet ve celalim hakkı için Muhammed olmasa idi arşı, semayı, arzı, cenneti, cehennemi, geceyi, gündüzü ve mahlükatı yaratmazdım. Bütün bunları Muhammed hürmetine yarattım dedi ve kalem bu kelamın lezzetine dehşete düşüp uzun zaman Muhammed isminin zikirdenn kendin alamadı...

Resulullah Efendimiz(s.a.v) buyuruyor ki Receb-i Şerifin ilk Cuma gecesi kılnacak namazdan gafil olmayınız.Zira bu namazı kılan kimseye Hz.Allah ve melekleri gelecek seneye kadar salat ederler. Allah rahmet eder, melekler dua eder. Allah kime ki rahmet ederse, dünyada İslam üzere yaşar, bu alemden giderken iman ile gider ve kıyamet gününde de Allah dostlarıyla beraber haşr olunur buyurmuşlardır.. Az cümle

REGAİP KANDİLİnin bir hususiyet diğer kanallardan daha çok mânâ bilimlerinde ve tasavvufta zikredilmiştir. REGAİP KANDİLİ, Fahr-i Kainat Efendimizin mübarek ve muhteşem ruhunun anne karnına intikal günüdür. Yani, Hz. Âmine annemize Nur-u Muhammedînin intişar anını temsil eden bir gecedir. Fevkalâde önemlidir.
Bu gecenin feyz ve bereketinden istifade etmek için uyanık olmaya ,ibadet ve tatla geceyi ihya etmeye gayret edenlerden olalım…

Regâib gecemizde yapılacak İbadete gelince

Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rekat “hacet namazı” kılınır. 2 rekatte bir selam verilerek kılınan bu namazda, Fatihadan sonra her rekatte 3 innâ enzelnâhü, 12 İhlası şerif okunur.
Namazdan sonra, 7 Salâtı Ümmiye okunup secdeye varılır.

Salatı Ümmiyye:
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil-ümmiyyi ve alâ elihi ve sahbihi ve sellim.
Secdede 70 defa:
Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh okunur.
Secdeden kalkıp 1 defa:
Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ talem inneke entel-eazzül-ekrem denilir.
Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa:
Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh okunur.

Secdeden baş kaldırılıp kardeşlerimiz üyelerimiz ve bütün ümmet-i Muhammed için dua edilir duâ yapılır.
Receb-i şerif boyunca ve yaptığımız dualarımızda aşağıdaki dua tavsiye edilmektedir
Allâhümme bârik lenâ recebe ve şaban ve bellığnâ ramazân...

Regaib gecesinden bir sonra ki gündüzün de (yani cuma günü) öğle ile ikindi arasında, 2 rakatte bir selam verilerek 4 rekat bir teşekkür namazı kılınır. Her rekatte 1 Fâtiha, 7 Âyetül kürsî, 5 ihlası şerif, 5 felak, 5 nâs surei Celileleri okunur.

Namazdan sonra 25 defa:
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîmil-kebiril-müteâl
yine 25 defa:
Estağfirullâhel-azıym ve etûbü ileyk diyerek zikr edilir . bu mubarek gece böyle eda edilir.. Allah CC tekrar bu mubarek geceleri nasip itsin inşallah… Regaib geceniz mubarek olsun. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum